Bull Inn, Y Trallwng

Arferai sefyll ar Church St. ac yn hwyrach neidiwyd yr enw i’r Queens Hotel.   Hi oedd un o’r tafarnau hynaf yn y dref ac o bosib yn dyddio i’r 16eg ganrif.  Dymchwelwyd yr adeilad yn y 1960au ac ers y 1990au y National Milk Bar sydd ar y safle.

Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel