The Clive Arms, Cardiff

Tafarn goetsys a adeiladwyd yn oes Fictoraidd a gwelir y cysgodfan i’r ceffylau yn yr ardd hyd heddiw. 

Adeilad swmpus â byrddau pŵl sy’s denu’r hen a’r ifanc.

Mae cyfansoddwr y cyn grŵp Catatonia yn galw heibio’n rheolaidd.

Mae ysbryd dyn mewn lifrai yn cerdded y lle – credir mai Clive o’r India ydyw.

Mae ar daith crôl Treganna.

 

Contact details: 

Clive Arms, 360 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd  CF5 1HE

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel