Westgate Hotel, Cardiff

Adeilad swmpus ar y gornel. O eiddo Brains a adeiladwyd ymhell dros ganrif yn ôl. Ail adeiladwyd y lle yn y 1950au.

Fe’i had-ddodfrenwyd ar ddechrau’r mileniwm. Fframiwyd clip papur newydd yn dangos eliffant yn galw heibio am ddiod! Mae’r nenfwd yn uchel ac mae enwau tafarndai o gwmpas y bar.

Mae yno fwrdd pŵl a dartiau. Man smygu yn y cefn.

Tafarn olaf ar crôl Treganna

Contact details: 

Westgate Hotel, 49 Cowbridge Road East, Caerdydd  CF11 9AD

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel