Glan Aber Hotel, Betws-y-Coed

Saif Glan Aber ym mhentref prydferth Betws y Coed, Eryri.  Lle delfrydol i ddarganfod y Parc Cenedlaethol a physgota yn afon Lledr, canŵio a chertio.

Adnewyddiwyd y Glan Aber yn ddiweddar a gwelwyd newidiadau i’r bar a’r ystafell gêmau.  Mae bwrdd pŵl newydd yno a chwaraeir dartiau hefyd.  Dangosir rhaglenni SKY Sports hefyd.

Croesewir cŵn a mae man diogel i gadw beiciau.

Ar ddechrau’r 1900au roedd gan y Glan Aber lle i 11 ceffyl, 3 coets, 2 omnibws ac 8 cert ar gyfer cludo gwesteion i atyniadau cyfagos megis ‘Swallow Falls’ a ‘Fairy Glen’.

Ar Facebook.
 

Contact details: 

Glan Aber Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed  LL24 0AB

Ar Facebook

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel