Conwy

Miners Arms, Llandudno

The Miners Arms was an 18th century building which had three dormer windows and now Beaver Lodge stands on the former inn.

The Mostyn Arms, Llandudno

The Mostyn Arms stood near Llanrhos church

Pen-y-Bont, Llanrwst

Tafarn gartrefol ei naws gyda'i muriau hanner pren, gwyngalchog.  wedi'i lleoli ger sgwar tref farchnad Llanrwst ac yn edrych dros yr afon Conwy.

Mae brasys ceffylau tu fewn a llestri amrywiol yn hongian o'r trastiau.

Mae dau far ac ystafell chwaraeon, sy'n cynnwys bwrdd pwl yn y dafarn.

Ceir cwrw traddadiadol yno.

Estynnir croeso i gwn.

The Penrhyn Arms, Penrhynside

Tafarn rhydd a chanddi enw da am werthu cwrw a seidr taddodiadol.  Saif nepell o Landudno ac mae wedi ennill sawl gwobr CAMRA yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gwrdd gwrw lle gellir mwynhau seidrau blasus.

Ar Facebook

 

Departure Lounge, Abergele

Bar cymharol newydd yn Abergele.  Yn wreiddiol agorodd fel siop goffi tu fewn i Siop Asiant Teithiol.  Yn fuan iawn daeth yn far gwin poblogaidd ac yn ddiweddar fe'i hymestynwyd pan brynwyd yr adeilad drws nesaf.

Mae ystafell gweithgareddau i fyny'r grisiau a gardd gwrw caeedig yn y cefn.

Red Lion, Old Colwyn

Victorian public house on the Abergele Road in Old Colwyn.  A traditional locals pub offering a wide selection of real ale and whisky. 

Regularly featured in CAMRA and a popular destination for real ale drinkers in north Wales.

Pool table and darts board and the Red Lion has regular quiz evenings.

Ye Olde Bull Inn, Llanbedr-y-Cenin

Ye Olde Bull Inn, Llanbedr-y-CenninSaif ar hen heol y porthmyn yng nghanol prydferthwch Dyffryn Conwy.  Mae gyda'r hynaf o holl adeiladau Llanbedr-y-Cenin.  Gwelir tarw wedi'i beinito wrth dalcen y dafarn ac ar un adeg roedd y tu mewn wedi'i rhannu'n dair ystafell.  Erbyn hyn mae'r waliau mewnol wedi'u ddymchwel a gwelir aelwydydd i'r naill ochr a'r llall o'r bar.

Valentine Inn, Llanddulas

Valentine Inn, LlanddulasThe Valentine Inn dates back to at least 1788 and its the earliest known pub in Llanddulas.  The licensee in 1841 was Thomas Ffoulkes and the landlord in 1895 was one Joseph Jones. 

Name of pub has been in question for some time with some residents believing its name derives from the fact it was opened on Valentine’s Day.  The debate goes on...

Quay Hotel, Deganwy

Mae'r Quay Hotel a Spa wedi'i lleoli'n gyfleus ac o fewn cyrraedd i Gonwy a Llandudno yng ngogledd Cymru.  Mae'n edrych edrych dros foryd COnwy.

Ar Trydar.

Groes Inn

Tafarn wledig o'r 15fed ganrif sy'n sefyll yn nyffryn Conwy.  Adeilad dau lawr yn wreiddiol.  Ar un adeg Commercial Inn oedd ei henw.  Mae wedi ei hailwampio dros y blynyddoedd.

Mae nhw'n gwerthu cwrw traddodiadol a bwyd blasus.  Cynnir tanau pren yn ystod y gaeaf.

At Trydar a Facebook

 

Pages

Subscribe to RSS - Conwy

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel