Conwy

The Cottage Loaf, Llandudno

Mae iddi naws wledig er ei bod yng nghanol y dref.  Dathlodd ei phenblwydd yn ugain oed yn 2011.  Ceir tanllwyth o dân ym misoedd y gaeaf ac agorir gardd gwrw yn yr haf.

Mae wedi ei henwi ar ôl y sgwner ‘Flying Foam’ a longddrylliwyd ger West Shore yn Ionawr 1936.  Gwelir olion decin a mastiau’r sgwner mewn mannau o fewn y dafarn.

The Bee, Eglwysbach

Bellach yr unig dafarn ym mhentref Eglwysbach wedi'i lleoli yn Nyffryn Conwy.  Adeiladwyd ym 1876 a saif gyferbyn ag Egwlys Sant Martin. 

Fe'i defnyddiwyd yn aml gan borthmyn yn y 19eg ganrif.

Mae cwrw traddodiadol o fragdai cyfagos yn cael eu gwerthu yno.

Ar Trydar.

Pages

Subscribe to RSS - Conwy

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel