Anglesey

Ship inn, Red Wharf Bay

The 16th century Ship Inn offers tremendous sea views with a backdrop of wooded hills located close to Benllech on the north east coast of Anglesey.  Formerly known as Cei Bach (Little Quay) and later Old Quay.  Apart from the addition of an adjoining cottage the Ship has retained its original features. 
A favourite haunt for sailors who frequented the old port and still serving food and drink for travellers in the 21st century.
Serving real ale.
Beer garden.

Douglas Inn, Tregele, Cemaes Bay

Tafarn y goets o’r 17eg ganrif sydd wedi’i henwi felly achos gellir gweld Ynys Manaw oddi yno ar ddiwrnod clir. Wedi’i hadnewyddu’n ddiweddar i gynnwys bar newydd a lle bwyta, ond wedi cadw ei nodweddion gwreiddiol. Mae’r Douglas Inn wedi derbyn caniatad cynllunio ar gyfer 34 stafell wely a champfa.

Mae’r dafarn yn cynnig Wi-Fi am ddim a mynedfa i’r anabl.

Mae traethau tywodlyd Bae Cemaes gerllaw.

Croesewir anifeiliaid anwes.

 

The White Eagle, Rhoscolyn

Lleolir y White Eagle ar ochr orllewinol Môn ac ers ei chau yn 2005 gwnaed tipyn o waith adnewyddu cyn ei hail agor ym Mai 2007.

Mae’n cynnig golygfeydd godidog dros yr ynys a cheir traeth tywodlyd hyfryd yn Rhoscolyn.  Mae teithiau cerdded ar hyd yr arfordir yn hynod boblogaidd gydag ymwelwyr.

Ceir cwrw traddodiadol da yma ac ymddangosodd yn y CAMRA Good Beer Guide 2009.
 

The Parciau Arms, Marian-Glas

Tafarn wledig poblogaidd ger Red Wharf Bay, Ynys Môn.  Gwelir casgliad da o daclau efydd i geffylau yn y bar ac yno hefyd ceir dewis o gwrw traddodiadol a chwisgis.

Cynhelir nosweithiau cwis yn rheolaidd a digwyddiadau elusennol trwy gydol y flwyddyn.

Gardd gwrw digonol â man chwarae plant.  Chwaraeir pŵl a dartiau yn y bar.
 

Liverpool Arms Hotel, Beaumaris

The Georgian period Liverpool Arms dates back to 1706 and was on the main route between Liverpool and Beaumaris.  Located close to the town centre and close to all of what Anglesey has to offer. 

The bar, named Admiral’s Tavern, houses a number of seafaring memorabilia including actual timbers from Nelson’s ship HMS Victory and from HMS Conway which was wrecked off the Menai Strait in 1953.

Serving real ale and a good selection of malt whiskies.

Quiz nights popular.

Kings Arms, Caergybi

Tafarn du a gwyn traddodiadol sy’n boblogaidd

Gaerwen Arms, Gaerwen

Cafodd ei galw’n ‘Tafarn Newborough’ ar un adeg ond aeth nôl i’w henw gwreiddiol rhai blynyddoedd yn ôl. Ceir golygfeydd godidog o Eryri. Tafarn draddodiadol ag arteffactau amrywiol yn y bar. Cynhelir nosweithiau cerddoriaeth byw yn rheolaidd. Mae yna ardd gwrw fawr.

California, Brynteg

A rural public house located at Brynteg by Benllech on the island of Anglesey.  While George Borrow was touring Anglesey in 1854 the California was in the process of being constructed.  In former years a favourite haunt of workers of the nearby stone quarry and local farmers. 

Cross Keys, Menai Bridge

Back in the Victorian era the Cross Keys was kept by John Richard Jones who served beer in the front room and tea and coffee in the back room.  The inn was demolished around 1896 to make way for the National Provincial Bank of England

Old Bull’s Head, Beaumaris

The Grade II listed Old Bull’s Head was founded in 1472 which was then rebuilt in 1617.  The walls of the bar adorned with objects including an array of weapons and the town’s original ducking stool.  The hinged yard gates are said to be biggest in Britain measuring some 3.9m high and 3.4m across. 
The Bull’s strategic location was evidence during the English Civil War when the building was commandeered by Cromwell’s General Mytton.  Later during the 18th century it became the first recorded Quaker meeting  house. 

Pages

Subscribe to RSS - Anglesey

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel