Coach and Horses, Y Coed y Duon

Tafarn adnabyddus iawn yn Y Coed Duon ar un adeg ond fe’i dymchwelwyd yn anffodus ym 1958.  Roedd yn gyrchfan bwysig iawn i’r Siartwyr cyn eu gorymdaith i Gasnewydd ym 1839.  Heddiw mae Ty’r Siartwyr ar y safle a dadorchuddiwyd plac i gydnabod ei bwysigrwydd i hanes lleol. 

Mae lluniau a dynnwyd cyn y dymchwel yn dangos bod rhai ffenestri wedi’u llenwi a brics er mwyn osgoi talu’r dreth ar ffenestri!

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel