The Goat Inn, Maerdy

Lleolir y dafarn hon o’r ail ganrif ar bymtheg ym Maerdy, Sir Ddinbych o fewn cyrraedd i Barc Cenedlaethol Eryri.  Mae lle i aros y nos a chynigir bwyd i’r teithiwyr blinedig.

Gweinir cwrw traddodiadol.

Tanau agored yn ystod misoedd y gaeaf.

Croesawir anifeiliaid anwes (rhaid trefnu o flaen llaw)
 

Contact details: 

The Goat Inn, Maerdy, Sir Ddinbych  LL21 0NR
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel