Sun Inn, Rhewl

Lleolir y Sun Inn yn Rhewl, i’r gorllewin o Langollen.  Hen dafarn goets sydd yn ôl rhai yn dyddio i’r 14ydd ganrif ar ddeg ond y tebygrwydd yw ei bod yn dyddio i’r ail ganrif ar bymtheg.  Arferai porthmyn aros yno ond dim ond y cyfoethog fyddai’n gallu fforddio talu am yr un stafell oedd ar gael.  Byddai’r gweddill yn cysguyn yr adeilad allanol a cadwyd y goets lle mae’r maes parcio presennol.  Roedd tafarndai fel y Sun yn llefydd braf i’r porthmyn oherwydd eu body n cynnig bwyd a lloces iddyn nhw a’u hanifeiliaid.

Un o’r tafarnau coests hynaf sydd yn dal mewn busnes.  Ym 1948, gorfodwyd y tafarnwyr, A.C. Coulter, i dynnu’r cerrig o gornel yr adeilad am eu body n amharu ar y traffig.  Defnyddiwyd y cerrig yna gan y marchogion i esgyn oddi ar eu ceffylau.

Mae’r Sun wedi body n ymladd yn erbyn eu chau ers 2010.
 

Contact details: 

Sun Inn, Rhewl, Llangollen  LL20 7YT
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel