Merthyr Tydfil

The Anchor Inn, Merthyr Tydfil

Saif yr Anchor yn agos at ganol y dref ac mae iddi enw da am ei thimau pŵl a dartiau.  Daw hyn i’r amlwg wrth edrychar y cwpwrdd tlysau o fewen y waliau.  Ceir dewis da o gerddoriaeth yn y blwch sain.

Wrth fynd i mewn, ar y chwith mae dessi cyffyrddus lle gellir mwynhau rhaglenni SKY.  Mae wal yn rhannu’r stafell pŵl o’r bar.  Arddangosir casglaid o luniau ar y waliau.
 

The Wyndham Arms, Merthyr Tydfil

Saif y Wyndham Arms yng nghanol tref Merthyr ond mae’r enw sydd iddi’n ymestyn ymhell y tu hwnt i defynnau’r dre!  Cafodd ei chynnwys unwaith ar y raglan deledu, ‘Britain’s Toughest Pubs’!

Mae’r waliau mewnol wedi’u paentio’n hufen ac mae’r nenfwd yn gymharol isel.  Mae enwau cyn-gwsmeriaiad wedi’u cerfio ar fyrddau pren, crwn.  Mae’r lolfa ar lefel uwch.

Tafarn y bobl leol yn wir!
 

Parrot Inn, Merthyr Tudfil

Parrot Inn, Merthyr Inn

Bontnewydd Hotel, Treharris

A large and imposing public house located on the high street.  Bar open during the day with the lounge in the evening. 
Pool table and darts board. 
Serving real ale

The Bedlinog Inn, Bedlinog

Open planned inn with pool table in front of bar.  The only public house in the village.  Originally one of the buildings that made up the small hill farming community called Cwmfelin.  Located by the village square and close to Salem chapel. 
A fox is depicted below the name of the establishment.

Subscribe to RSS - Merthyr Tydfil

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel