Cardiff Arms, Hirwaun

Bu unwaith yn dafarn y goets a fe adeiladwyd y Cardiff Arms ym 1793 ar y sgwâr yn Hirwaun, Cwm Cynon.  Bu ar gau am gyfnod ond ar ôl cryn dipyn o waith adnewyddu, ail agorodd y Cardiff Arms ym Mawrth 2008.  Mae naws hyfryd y tu mewn gyda bar o dderi noeth a chadeiriau lledr cyfforddus.

Lle poblogaidd â’r sawl sy’n hoffi cerddoriaeth gyda chanu byw bob nos Wener.  Mae’r artisiaid yn amrywio o bobl lleol i rhai sydd wedi’u harwyddo gan Sony BMG.

Gweinir cwrw traddodiadol.

Ar Facebook.
 

Contact details: 

Cardiff Arms, High Street, Hirwaun  CF44 9SL
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel