The Wheatsheaf Inn, Betws-yn-Rhos

Mae'r Wheatsheaf Inn yn adeilad hanesyddol o'r 13eg ganrif ac wedi ei hadeiladu yn Betws yn Rhos ger Abergele.  Fe'i hagorwyd fel tafarn yn wreiddiol a'i thrwyddedu fel tafarndy'r goets fawr yn yr 17eg ganrif.  Arferai'r goets fynd heibio iddi ar y ffordd rhwng Conwy a Chaer tan 1870.  Mae eglwys St. Micahel a'i dau dwr gerllaw.

Rahi o nodweddion gwreiddiol y dafarn yw'r trawstiau derw a'r pileri cerrig sy'n denu pobl lleol a thwristiaid.

Caniiateir cwn

 

Contact details: 

The Wheatsheaf Inn, Betws yn Rhos, Abergele  LL22 8AW
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel