Wrexham

Old Sun Inn, Pentre

Caeodd yr Old Sun Inn, Pentre yn ystod y 1890au a daeth yn dŷ preifat.  Yn ei hanterth reodd yn fan aros i goetsys a’r tafarnwyr trwyddedig olaf y gwyddom amdano oedd Edward Phennah oedd yno o 1828 tan canol y 1830au.  Daeth ei diwedd pan adeiladodd Telford heol i Gaergybi.  Roedd y ffordd yn osgoi’r pentref a gadawyd y dafarn mewn man diarffordd.  Arferai edrych dros yr afon Dyfrdwy.
 

The Dolphin, Wrexham

Arferir Dolphin sefyll ar Mount Street a Love Lane.  Ar ôl cau yn 1920 safai Bragdy Island Green ar y safle ond caewyd hwn hefyd yn y 1990au gyda fflatiau yn cael ei godi yn ei lle.
 

The Bridge House Inn, Wrexham

Bu’n dŷ y gororau ar un adeg yn dyddio i o leiaf 1742 ac yn sefyll ar gornel William Road.  Cyn ei ddymchwel un o’i hoff dafarnwyr oedd Bert Dodman a fun’n cadw’r Old Swan a’r Horse and Jockey hefyd.
 

Swan Inn, Pontfadog

Un o dafarndai hynaf yng ngogledd Cymru sydd wedi ei hadeiladu ger afon Ceiriog ac ym mhrydferthwch Dyffryn Ceiriog, a ddisgrifiwyd un waith gan Lloyd George fel 'a little peice of heaven on earth'.  Mae'r pentref a'r dafarn yn llawn hanes gyda rhan o'r adeilad ynd dyddio i'r 13eg ganrif.  Mae wedi'i hadnewyddu sawl gwaith dros y blynyddoedd ond gwelir rhai nodweddion gwreiddiol mewn rhannau o'r adeilad heddiw.

Anchor Inn, Rhosllannerchrugog

Safai'r hen adeilad ar waelod Pentre Hill ond fe'i dinistrwyd gan dan ym 1956.  Y tafarnwr yn y 1930au oedd Edward Davies oedd yn cael ei adnabod yn lleol fel 'Ned the Anchor'.  Roedd e'n gwerthu cwrw cartref.

Roedd y paffiwr, Billy Morgan, yn ymarfer yn ystablau y dafarn.

 

Duke of Wellington, Acrefair

Ym 1920 fe groesawodd Dug Wellington y paffiwr Johnny Basham adref ar ol ei ornest ddewr yn erbyn Ted 'Kid' Lewis.  Fe gollodd Basham ei Bencampwriaethau Prydain, Cymanwlad ac Ewrop i Lewis.

 

Hand Hotel, Chirk

One of the largest and oldest commercial buildings in the ancient village of Chirk in north east Wales.  Parts of the hotel dates back to the 16th century and it is possible the original site of the inn may have been the Great Hall which was destroyed in Owain Glyndŵr’s rebellion in the early 15th century.

Plough Inn, Gresford

A traditional public house located in the Gresford area of Wrexham and serving a selection of real ales.  Dating back to the mid 19th century with Thomas Evans being the first landlord who was also registered as a farmer in the 1861 census. 

Golden Pheasant, Llwynmawr

An AA 18th century four star inn located in the tranquil village of Llwynmawr in the Ceiriog valley, a valley much loved by David Lloyd George who called it ‘a little bit of heaven on Earth’.

Local Welsh cuisine is offered in the bar or recently refurbished restaurant.  The Golden Pheasant offers a fine selection of ales and beers.

Horse and Jockey, Wrexham

Un o'r ychydig adeiladau ffram pren yn y dref sydd wedi goroesi o'r 17eg ganrif.  Mae to gwellt iddi ac fe'i lleolir yng nghanol Wrecsam.  Ar un adeg arferai fod yn dy preifat ac yn dy tafarn o'r enw The Coliers.

Mae wedi ei henwi ar ol y pencampwr joci lleol, Fred Archer.

Ceir dewis eang o gwrw traddodiadol a gweinir bwyd hefyd.

Ar Facebook.

 

Pages

Subscribe to RSS - Wrexham

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel