Grand Hotel, Llandudno

Grand Hotel, LlandudnoCynlluniwyd y Grand Hotle ym 1900 gan J. Francis Doyle, Lerpwl, ac ar y pryd roedd yn cael ei gymeradwyo am ei lwyddiannau pensaerniol a'r adeilad yn cael ei gymharu a chastell tylwyth-tegaidd saith llawr.

Mae'r Grand wrth droed Y Gogarth, ger y pier a'r pafiliwn ac fe geir golygfeydd godidog dros y bae.  Roedd yn Westy Butlins a ychydig ond erbyn hyn mae'n westy 168 ystafell wely gydag ystafell ymolchi yn gysylltiedig.  Ceir adloniant byw a chanolfan cynadledda yno, yn ogystal ag ystafell snwcer.  Clywir canu karaoke o Far Connaught.

 Grand Hotel, Llandudno

Contact details: 

Grand Hotel, Happy Valley Road, Llandudno, Conwy  LL30 2LR
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel