Conwy

Palace Hotel, Rhyl

At its peak the Palace Hotel had 24 double rooms and 6 single rooms making it one of Rhyl’s largest and leading hotels.  The impressive corner building stood on the western end of the sea front.

During the 1970s and 1980s the basement, which had a tiled dancefloor, became a lively discotheque at  weekends.  It was run by the renowned lady DJ Pat Swallow.

During the 1990s it was for sale for around £150,000 and is now home to Ali’s Burger Bar.

Ferry Hotel, Tal y Cafn

As the name implied the Ferry Hotel was constructed to serve the needs of farers crossing the river Conwy by ferry.

Sadly demolished to make way for housing during 1990s.

Pink Farm Inn, Llandudno

The Pink Farm Inn was located on the Great Orme and operated during the early 20th century to supplement its income from tourists roaming the area.  In 1890 the proprietor was Mrs J. Roberts who was licensed to sell ale and porter with the sign above the door reading ‘Mrs J. Roberts (late) William Owen, Farm Inn, Great Ormes Head, licensed to sell Ale & porter, Wines, refreshments etc’
Later it became Pink Farm Cafe before reverting back to being a farm and the fading roof advert ‘Teas’ can still be seen. 
 

Grand Hotel, Llandudno

Grand Hotel, LlandudnoCynlluniwyd y Grand Hotle ym 1900 gan J. Francis Doyle, Lerpwl, ac ar y pryd roedd yn cael ei gymeradwyo am ei lwyddiannau pensaerniol a'r adeilad yn cael ei gymharu a chastell tylwyth-tegaidd saith llawr.

Bryn Tyrch, Capel Curig

Mae'r Bryn Tyrch ym mherfeddion Eryri a ceir golygfeydd godidog 'r Wyddfa a Moel Siabod.  Mae addurn o faedd y tu mewn i'r dafarn sydd a dau far a thanau agored wedi'u cynnau ym misoedd y gaeaf.

Mae'n boblogaidd gyda dringwyr, cerddwyr a phawb sy'n dymuno fforio ymysg hyfrydwch a thawelwch gogledd Cymru.

Gallwch brynu cwrw traddodiadol o'r Great Orme Brewery a lagyrs o'r radd uwch yn y bar.

Gardd gwrw ar gael.

 

Pen-y-Bryn, Colwyn Bay

Cafodd ei henwi ar ol yr heol ac nid fel cyfithiad llythrennol.  Aogrodd ym 1983.  Taylor's oedd ei henw ac mae'r rhan fwyaf o'r deunydd a ddefnyddiwyd i'w hadeiladu wedi dod o adeialdau a ddymchwelwyd er mwyn gwneud lle i'r A55.

Fe'i hailwampiwyd yn 2001 a newidiwyd yr enw i Pen-y-Bryn gyda'i lloriau derw, tnaau agored a dodrefn hen ffasiwn.

Ceir golygfeydd prydferth o'r ardal leol.

Maes parcio mawr.

Ar Trydar.

 

The Wheatsheaf Inn, Betws-yn-Rhos

Mae'r Wheatsheaf Inn yn adeilad hanesyddol o'r 13eg ganrif ac wedi ei hadeiladu yn Betws yn Rhos ger Abergele.  Fe'i hagorwyd fel tafarn yn wreiddiol a'i thrwyddedu fel tafarndy'r goets fawr yn yr 17eg ganrif.  Arferai'r goets fynd heibio iddi ar y ffordd rhwng Conwy a Chaer tan 1870.  Mae eglwys St. Micahel a'i dau dwr gerllaw.

Rahi o nodweddion gwreiddiol y dafarn yw'r trawstiau derw a'r pileri cerrig sy'n denu pobl lleol a thwristiaid.

Caniiateir cwn

 

White Horse Inn, Capel Garmon

Mae'r White Horse Inn, tafarn 400 mlwydd oed, wedi'u lleoli ym mhentref Capel Gormon, sydd uwchlaw Betws-y-Coed yn nyffryn Conwy.

Mae'n boblogaidd gyda cherddwyr a beicwyr.

Yn ol y son fe gyfarfu'r cyn Ysgrifennydd Tramor, William Hague, a'i ddarpar wraig, Ffion, yn y White Horse Inn.

Fe'i caewyd yn 2002 ond mae gobaith y bydd yn ailagor cyn bo hir.

 

 

 

Dulas Arms, Llanddulas

Adeiladwyd y Dulas Arms tua 1837 ac mae wedi’i lleoli ar arfordir y gogledd nepell o’r A55.  Y Railway Inn oedd ei henw blaenorol.  Adeiladwr a saer o’r enw John Roberts oedd y tafarnwr ym 1895.  Daeth yn dafarn boblogaidd â chwarelwyr yn gyflym iawn.  Ym 1944 newidiodd Mr Phillipps, y tafarnwr, yr enw i Dulas Arms.  Am gyfnod ar ôl yr Ail Rhyfel Byd hi oedd yr unig westy yn yr ardal.

Glan Aber Hotel, Betws-y-Coed

Saif Glan Aber ym mhentref prydferth Betws y Coed, Eryri.  Lle delfrydol i ddarganfod y Parc Cenedlaethol a physgota yn afon Lledr, canŵio a chertio.

Adnewyddiwyd y Glan Aber yn ddiweddar a gwelwyd newidiadau i’r bar a’r ystafell gêmau.  Mae bwrdd pŵl newydd yno a chwaraeir dartiau hefyd.  Dangosir rhaglenni SKY Sports hefyd.

Croesewir cŵn a mae man diogel i gadw beiciau.

Pages

Subscribe to RSS - Conwy

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel