Crane Inn, Hope

Dodwyd y Crane Inn ar werth fel rhan o Ystad Neuadd Hope ym 1838 ond ni wyddir yn union pryd y caeodd.  Yn ddiweddarach cynhaliodd yr Ynadon eu Sesiynu yno cyn symud i’r Glynne Arms, Caergwrle
 

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel