Flintshire

Singing Kettle Inn

The Singing Kettle Inn stood on the busy A55 about four miles from Holywell.

At one time it was a popular destination for diners offering a separate restaurant.

It was demolished in the late 1990s and became a McDonalds.

Rising Sun, Nannerch

The 500 year old former coaching inn stood on the main A541 road between Mold and Denbigh.

During 1960s the Rising Sun was described thus:  ‘the exterior is very smart and well cared for while the interior  offers a high standard of quiet comfort…. with interesting Welsh Tapestry and luxury carpets’

Closed in the early 21st century and became a business.

Crane Inn, Hope

Dodwyd y Crane Inn ar werth fel rhan o Ystad Neuadd Hope ym 1838 ond ni wyddir yn union pryd y caeodd.  Yn ddiweddarach cynhaliodd yr Ynadon eu Sesiynu yno cyn symud i’r Glynne Arms, Caergwrle
 

White Lion Inn, Hope

Mae’r White Lion yng nghanol Hope, pentref fechan ger Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Credir i hen ficerdy fod ar y safle ar un adeg a gwelir carreg yn dwyn y dyddiad 1828.  Roedd ‘bier house’ ynghlwm wrth yr adeilad lle cedwid y cerbyd cynhebrwng.

O ddiwedd y 1850au tan y 1880au, Mary Langford oedd y dafarnwraig a bu hefyd yn ffermio 30 erw o dir.

Ye Olde Castle Inn, Caergwrle

Saif Ye Olde Castle Inn ar gyrion caergwrle ac mae’n dyddio i ddechrau’r ddeunawfed ganrif.  Gwelir carreg yno ac arni’r dyddiad 1732 a’r llythrennau blaen RI ac E1.  To gwellt oedd iddi ar y cychwyn a bryd hynny safai carchar bach gyferbyn.  Am ei bod mor agos i’r brif ffordd bu’r dafarn yn boblogaidd â theithiwyr ac ymwelwyr ar hyd y blynyddoedd.

Bridge End Inn, Caergwrle

Tafarn hanesyddol o’r ddeunawfed ganrif yng Nghaergwrle, Sir Fflint yw’r Bridge End Inn.  Mae rhai yn honni mai’r Bridge yw’r dafarn hynaf yng Nghaergwrle sy’n dynode pa mor agos ydyw i’r man croesi dors afon Alyn.

Grosvenor Arms, Yr Wyddgrug

Arferai’r Grosvenor Arms sefyll ar gornel High Street a Chester Street.  Colonel Platt o Fangor oedd perchennog y lle tua 1900 a’r tafarnwr, a oedd yn byw yno bryd hynny, oedd Alfred Davies.
 

The Black Lion, Yr Wyddgrug

Arferai’r Black Lion sefyll yng nghanol tref farchnad yr Wyddgrug, Sir Fflint, gogledd Cymru.  Yn ei hanterth roedd 19 gwely ar gyfer teithwyr blinedig a lle i tua 100 o bobl i gael lluniaeth.  Caewyd y Black Lion ac agorwyd siop Woolworth yn ei lle.
 

Crown Inn, Trelawnyd

Tafarn o’r ail ganrif ar bymtheg sydd newydd ei hadnewyddu yw’r Crown Inn.  Fe’i lleolir yn Nhrelawnyd, gogledd Cymru ac yn gyn-enillydd gwobr ‘Best Kept Village’.

Aelod o CAMRA sy’n gwerthu cwrw traddodiadol.  Mae lle hefyd  i 40 yn ei bwyty a la carte.

Yr unig dafarn yn y pentref â lle digonol i barcio yn ogystal â gardd gwrw.  Dangosir chwaraeon yn fyw yn ddyddiol ac mae man smygu cysgodol cynnes y tu allan.

Royal Oak, Greenfield

Saif y Royal Oak ger Treffynnon ac Eglwys Sant Winifred.  Adeilad swmpus â’i chwrw ei hun a fragir  gan Fragdy Sir y Fflint.  Gweinir cwrw gwadd yn rheolaidd. 

Mae adloniant yn cynnwys Karaoke a bwrdd pŵl.  Mae castell neidio i blant ar gael yno yn rhad ac am ddim ar y penwythnosau.

Mae y Royal Oak Photography Walking Group yn cyfarfod yno.

Digon o le i barcio.
 

Pages

Subscribe to RSS - Flintshire

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel