Crown Inn, Trelawnyd

Tafarn o’r ail ganrif ar bymtheg sydd newydd ei hadnewyddu yw’r Crown Inn.  Fe’i lleolir yn Nhrelawnyd, gogledd Cymru ac yn gyn-enillydd gwobr ‘Best Kept Village’.

Aelod o CAMRA sy’n gwerthu cwrw traddodiadol.  Mae lle hefyd  i 40 yn ei bwyty a la carte.

Yr unig dafarn yn y pentref â lle digonol i barcio yn ogystal â gardd gwrw.  Dangosir chwaraeon yn fyw yn ddyddiol ac mae man smygu cysgodol cynnes y tu allan.

Mae adloniant yn cynnwys cerddoriaeth byw wythnosol , nosweithiau karaoke a nosweithiau cwis.
 

Contact details: 

 The Crown Inn, London Road, Trelawnyd, Sir y Fflint  LL18 6DN
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel