Green Dragon, Pembroke

Ar un adeg roedd y Green Dragon, sef Banc Natwest Penfro heddiw, yn dafarndy ffasiynol yn nyddiau'r goets fawr.  Roedd y Green Dragon yn dyddio i'r 1770au a cafodd ei disgrifio fel tafarndy gorau Penfro yn llawlyfr Cambrian 1880.

Daeth y Green Dragon yn boblogaidd gydag amrywiol gymdeithasau fu'n cynnal ciniawau crand.  Cymdeithasau tebyg i 'Pembroke farmers Club', 'Oddfellows' 'United Friends Society' ac yn hwyrach y 'Loyal Order of Ancient Druids'.

Gyda dyfodiad y rheilffordd daeth tranc y 'Green Dragon ac erbyn 1866 roedd wedi cau a'i throi'n fanc.

 

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel