Pen-y-Bryn, Colwyn Bay

Cafodd ei henwi ar ol yr heol ac nid fel cyfithiad llythrennol.  Aogrodd ym 1983.  Taylor's oedd ei henw ac mae'r rhan fwyaf o'r deunydd a ddefnyddiwyd i'w hadeiladu wedi dod o adeialdau a ddymchwelwyd er mwyn gwneud lle i'r A55.

Fe'i hailwampiwyd yn 2001 a newidiwyd yr enw i Pen-y-Bryn gyda'i lloriau derw, tnaau agored a dodrefn hen ffasiwn.

Ceir golygfeydd prydferth o'r ardal leol.

Maes parcio mawr.

Ar Trydar.

 

Contact details: 

Pen-y-Bryn Road, Upper Colwyn Bay, Conwy   LL29 6DD
 

Locale - Wales: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel