Caerdydd

Kings Arms, Pentyrch

Mae’r adeilad Gradd II rhestredig yn ffermdy tŷ

The Six Bells, Peterstone Wentlooge

The Six Bells lies between Newport and Cardiff and dates back to the 17th century and derives its name from the six bells hung in the tower of the adjacent parish church.  Floods has greatly affected the area none more than the Great Flood of 1606 which is recorded within the public house.

Much refurbished during the 1950s and 1960s with the thatched roof replaced with slate and some of the windows enlarged.  Original stone winding stairs remain. 
 

Tradition has it that the Six Bells was once used by clergy as a brewery

33 Windsor Place, Caerdydd

Enw anarferol ond lle da am fwyd a diod.

Tafarn Brains, nepell o ganol y ddinas.

Ar Trydar.

Goat Major, Caerdydd

The Goat Major, Cardiff

Adeiladwyd yn gynnar yn y 19eg ganrif, ac yn dwyn yr enw The Goat.  Tafarn gyfeillgar â chysylltiadau milwrol.  Daw’r enw o fasgot 41ain Catrawd Cymru.

Fe oresgynnodd yr anifail Rhyfel y Crimea a cafodd ei gyflwyno i’r Frenhines Victoria.

Newidiwyd yr enw i’r Bluebell ym 1813 cyn ei henwi’n Goat Major ym 1995.  Ceir paneli tywyll a llawr teils y tu mewn.

Birchgrove, Cardiff

Tafarn Brains ar Heol Caerffili a gymerodd lle hen dafarn y coetsys o’r 1700au.  Ail adeiladwyd y dafarn ym 1923 ac fe’i dyluniwyd gan Syr Peter Thomas, dylunydd Guildhall Abertawe.  Gwnaed ymdrech i gadw’r bar at y gwreiddiol.

Fe’i dinistrwyd gan dân ym 1968 a bu ar gau am flwyddyn a mwy ond wrth lwc fe’i hail-adeiladwyd. 

Cafodd ei henwi’n Dafarn Gymunedol Cymru 2005 gan y Morning Advertiser.

Mae’n meddu ar y Cask Marque am gwrw traddodiadol da a mae wedi’i chynnwys yn The Good Beer Guide. 

Old Arcade, Caerdydd

Pan adeiladwyd y dafarn ym 1844 roedd yn dwyn yr enw The Birdcage Inn, cyn ei henwi’n Arcade a Post Office ac yna’n Old Arcade.

Mae yng nghanol y ddinas ac yn un o’r tafarnau enwocaf gyda dilynwyr rygbi o bob cwr o’r byd a mae’n brysur iawn yn ystod penwythnosau gemau.

Mae bar ar wahan yn y lolfa a lle i ysmwygwyryn y cefn. 

Tafarn Brains.

George, Cathays, Caerdydd

Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu ym 1878 ond ni orffenwyd y gwaith tan 1891.  Yr enw gwreiddiol oedd y Royal George ac yna fe’i henwyd Clancy’s Irish Bar.

Mae’n boblogaidd â’r myfyrwyr sy’n byw yn ardaloedd Cathays a Rhâth.

Ar un adeg roedd ar groesfan marwolaeth ac yn gartref i’r dyn fyddai’n crogi pobl. 

Y tafarnwr cyntaf oedd Samuel Loveless, nai James Hammett, un o ferthyron Tolpuddle.

Railway, Gogledd Llandaf

Adeiladwyd yn yr 1870au gan Eliza Brookman a defnyddiwyd cerrig o’r afon Taf gerllaw.  Ar un adeg roedd siop crydd drws nesa ond nawr mae’n ffurfio rhan o’r dafarn.

Tafarn y bobl lleol ag iddi gardd gwrw.

Mae’n debyg bod ysbryd crydd yn crwydo’r lle.

Claude Hotel, Rhâth, Cardiff

Tafarn Brains brysur a godwyd ym 1890 a chanddi lolfa i’r dynion yn unig cyn 1973 yn ogystal â bar ar gyfer menywod yn unig a alwyd yn snyg.

Fe’i hailwampiwyd dros y blynyddoedd ac ers i’r llawr derw y lolfa gael ei hadfer mae’r Claude yn edrych cystal ag erioed.  Mae paneli rhan o’r Oak Room wedi’u rhestru.

Mae’n boblogaidd gyda myfyrwyr a’r bobl lleol yn enwedig y 4 bwrdd pŵl.

Un o’r tafarnau cyntaf yng Nghaerdydd  i gyflwyno’r wê. 

Albany Hotel, Rhâth, Caerdydd

Tafarn Brains a godwyd ym 1895.  Sefydliad sy’n boblogaidd â thrawsdoriad o gwsmeriaid.

Enillodd Tafarn y Flwyddyn gan CAMRA yn 2005 a 2006

Tudalennau

Subscribe to RSS - Caerdydd

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel