The Goscombe, Cardiff

Agorodd tafarn mwyaf diweddar Treganna ym Mawrth 2005.  Cafodd ei newid o fod yn bopty i dafarn at gost o £500,000

Gweinir bwyd trwy’r dydd a mae tai bach i fyny’r grisiau.  Ar un adeg ni chaniatawyd plant ond mae yna groeso iddynt erbyn hyn.  Mae seddi esmwyth ar bwys y bar a mae maes parcio gerllaw.

Rhan o crôl Treganna.

Contact details: 
The Goscombe, Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd  CF11 9AL 
Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel