The Insole, Cardiff

Tafarn leol a adeiladwyd o gwmpas 1900au, a saif nepell o Cowbridge Road East.

Mae’r awdur Cymraeg, Howard Springs, yn cyfeirio at yr Insole yn ei nofel ‘Heaven Lies About us’

Mae bwrdd pŵl yn y bar a mae’r lolfa ar ffurf y llythyren L.

Rhan o crôl Treganna ond hawdd ei methu ar ôl ychydig o ddiodydd!

Contact details: 

Insole, Harvey Street, Treganna, Caerdydd  CF5 1QW

Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel