King’s Castle, Cardiff

Adeiladwyd yn y 1880au ac roedd yn dwyn yr enw Ebenezer Riley’s castle ar un adeg.  Roedd un rhan ohoni’n arfer bod yn gapel a gwelir rhan o nenfwd y capel yn yr ystafell gefn.

Roedd iddi arddull dafarn o Lundain yn y 1990au ond mae hynny wedi diflannu erbyn hyn.  Yn boblogaidd â chefnogwyr pêl-droed.

Rhan o crôl Treganna

Contact details: 
Kings Castle, 74 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd CF11 9DU
 
Locale - Wales: 
Content category: 

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel