Pembrokeshire

Eagle Inn, Narberth

Yr enw gwreiddiol oedd y Ball a’r tafarnwyr trwyddedig o 1810 tan 1846 oedd James a Sarah Phillips. Tua 1850 cafodd ei galw’n Eagle Inn pan gymerodd y tafarnwr newydd, John Davies, at yr awennau. Daeth y dafarn yn bencadlys i’r Sympathetic Benefit Society a cynhaliwyd dros 100 o gyfarfodydd yn y lle.

Bu bron i dan ddinistrio’r lle ym 1884 a difethwyd y bar a’i gynnwys yn gyfangwbl. Yn ffodus ni anafwyd unrhyw un. Doedd yr un  peth ddim yn wir pan fu tan arall ym 1960.

Eagle Inn, Narberth

Formerly known as the Ball and the licensees from 1810 to 1846 were James and Sarah Phillips.  Became known as the Eagle Inn around 1850 when the new landlord John Davies took over.  Whilst running the Eagle Inn the pub became the headquarters of the Sympathetic Benefit Society which had over a 100 meetings at the pub.

The Eagle Inn was nearly destroyed by fire in 1884 with the bar and fittings being completely destroyed but fortunately no one was hurt.  Unfortunately this was not the case when the inn caught fire again in the late 1960s.

Cardiff Arms, Cilgerran

Wedi’i lleoli ar y stryd fawr. Mae’n dwyn enw cartref y tafarnwr cyntaf. Credir yn gyffredinol ei bod wedi agor ar gyfer dyfodiad y rheilffyrdd. Y tafarnwr ym 1907 oedd William Mason a fe gafodd ei restio ddwywaith am werthu alcohol ar y Sul. Yn ffodus iddo fe ni aethpwyd a’r mater ymhellach.

Y tafarnwyr trwyddedig ym 1955 oedd  Bill a Mair Jones ac erbyn hyn Bragdy Felinfoel oedd berchen y lle. Un o’r ychydig dafarndai lle gwelir cwrwgl yn hongian uwchben y drws ffrynt. Canolbwynt y Ras Cyryglau a gynhelir pob mis Awst.

Ship and Anchor, Abergwaun

Henry Garnon oedd y tafarnwr rhwng 1891 ac 1920.

Bennett's Navy Tavern, Abergwaun

Y Red Lion oedd enw’r lle yn wreiddiol. Agorwyd y dafarn ym 1826 gan ysgolfeistr o’r enw James Davies. Yn ddiweddarach bu’n rhedeg busnes gwinoedd a gwirodydd llwyddiannus o’r lle. Priododd ei ferch, Elizabeth a George Bennett a bu e’n rhedeg y dafarn am ddeugain mlynedd.

Bennett's Navy Tavern, Fishguard

Originally known as the Red Lion and began life when schoolmaster James Davies opened it as a pub in 1826.  Later he ran a successful wine and spirit business from the premises.  His daughter Elizabeth married George Bennett and he ran the business for 40 years

The premises were refurbished in 1932 and became known as the Bennett’s Lion Hotel.  The name changed yet again in the 1960s when it became known as a wine bar called Bennett’s run by Thomas George Bennett Howell and William Bennett Howell, the fifth generation of the family

Old Coach House, Abergwaun

Newidiodd yr enw o’r Swan ym 1987 pan ddaeth Paul a Debbie Johnson yn dyfarnwyr trwyddedig ar y lle. Fe oruchwylion nhw yr ymestyniad  a’r ailwampio hefyd.

Capten John Evans oedd y tafarnwr rhwng 1846 ac 1852 a chwaraeodd e ran bwysig iawn  yn achub criw y Sir Peregrine a ddrylliwyd ger Abergwaun ym 1846.

Defnyddiwyd y cae y tu cefn i’r dafarn yn aml ar gyfer arwerthiannau amaethyddol.

Old Coach House, Fishguard

Formerly known as the Swan until 1987 when the new licensees Paul and Debbie Johnson oversaw the extension, refurbishment and name change of the pub

The landlord of the pub between 1846 and 1852 was one Captain John Evans who played a major role in the rescue of the crew of the Sir Peregrine which ran aground near Fishguard in 1846

The field behind the pub was much used for agricultural sales

Exterior walls of the Old Coach House depicts murals of the French Invasion of 1787 by local artists Leon Olin and Sylvia Gainsford

Hean Castle, Saundersfoot

Yr enw gwreiddiol yn y 1840au oedd y Picton Castle Inn, ond newidiodd i’r enw presennol yn y 1870au. Adeilad tri llawr trawiadol sy’n edrych dros y dref. Dywedir bod yr awdur George Borrow wedi aros yno ym 1857.

Louis Lillburn oedd y tafarnwr yn ystod y 1890au cynnar a fe hefyd oedd meistr yr harbwr.

Ailwampiwyd y lle yn y 1960au gan y tafarnwr Wyndham Evans.

Jeffreyston Inn, Jeffreyston

‘The Jeff’ i’r bobl lleol. Churchill Arms oedd yr enw ar un adeg. Ffermdy ydoedd yn wreiddiol ac yn ol y son mae ysbryd Mrs. Herbert, a fu’n byw yno, yn troedio’r lle.

Pages

Subscribe to RSS - Pembrokeshire

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel