Gone but not forgotten

Drovers Arms, Howey

The Drovers Arms, which is now a Thai restaurant, dates back to the late 19th century and stands opposite the Laughing Dog in Howey.  It possesses a 13th century cellar which was badly burnt in a fire in the 1890s. 

The Ancient Druid, Cowbridge

The Grade II listed building is one of the oldest private houses in Cowbridge with many claiming it was used to house weary pilgrims on their way to St Davids.  It became an inn some time during the 1850s but had been closed by 1920 when Wybert Thomas owned the property and used it as an office for his building company.      
 

Old Sun Inn, Pentre

Caeodd yr Old Sun Inn, Pentre yn ystod y 1890au a daeth yn dŷ preifat.  Yn ei hanterth reodd yn fan aros i goetsys a’r tafarnwyr trwyddedig olaf y gwyddom amdano oedd Edward Phennah oedd yno o 1828 tan canol y 1830au.  Daeth ei diwedd pan adeiladodd Telford heol i Gaergybi.  Roedd y ffordd yn osgoi’r pentref a gadawyd y dafarn mewn man diarffordd.  Arferai edrych dros yr afon Dyfrdwy.
 

Royal Raven, Aberdyfi

Adeiladwyd y Royal Raven ym 1615 a’i henw gwreiddiol oedd Tŷ Mawr.  Mwy na thebyg, bryd hynny, ei body n darparu lluniaeth i deithiwyr cwch ar draws y Dyfi.  Arferai bod yn un o’r adeiladau hynaf yn Aberdyfi ac ar y pryd roedd y rhan fwyaf o’r dref yn perthyn i deulu Corbet, Ynysmaengwyn a oedd yn byw ger Tywyn.  Ymddangosai cigfran ar arfbais y teulu.  Yn ddiweddarach wed ii Dywysoges o Deulu’r Sdiwardiaid aros y nos, ychwanegwyd Royal at yr enw – Royal Raven. 

Crane Inn, Hope

Dodwyd y Crane Inn ar werth fel rhan o Ystad Neuadd Hope ym 1838 ond ni wyddir yn union pryd y caeodd.  Yn ddiweddarach cynhaliodd yr Ynadon eu Sesiynu yno cyn symud i’r Glynne Arms, Caergwrle
 

The Black Lion, Yr Wyddgrug

Arferai’r Black Lion sefyll yng nghanol tref farchnad yr Wyddgrug, Sir Fflint, gogledd Cymru.  Yn ei hanterth roedd 19 gwely ar gyfer teithwyr blinedig a lle i tua 100 o bobl i gael lluniaeth.  Caewyd y Black Lion ac agorwyd siop Woolworth yn ei lle.
 

Machno, Penmachno

Arferai’r Machno sefyll islaw na Phont y Llan.  Fe’i hadweinir fel y Bedol yn lleol .  Yn ei anterth cludwyd  ymwelwyr yno o Fetws y Coed i gael eu te.
 

The Dolphin, Wrexham

Arferir Dolphin sefyll ar Mount Street a Love Lane.  Ar ôl cau yn 1920 safai Bragdy Island Green ar y safle ond caewyd hwn hefyd yn y 1990au gyda fflatiau yn cael ei godi yn ei lle.
 

The Bridge House Inn, Wrexham

Bu’n dŷ y gororau ar un adeg yn dyddio i o leiaf 1742 ac yn sefyll ar gornel William Road.  Cyn ei ddymchwel un o’i hoff dafarnwyr oedd Bert Dodman a fun’n cadw’r Old Swan a’r Horse and Jockey hefyd.
 

The Forest Arms, Brechfa

The small village of Brechfa is located in the Cothi valley, Carmarthenshire and fought hard to save its local, the Forest Arms from closure.

An historic inn which on the 24th of April 1843 held a meeting of the Brechfa Trust whose responsibilty it was to collect the tolls from the turnpike roads in the area.  Later these tollgates were attacked by the Daughters of rebecca during the riots of the late 1830s and early 1840s.

Pages

Privacy & Terms | House Rules
E&OE. All content on this site, unless otherwise stated, is Copyright © PubsCymru
website by euan raffel